OK
صنعت و شیمی | Sanat va Shimi

TR-801

معرفی محصول: رزین TR-801 یک نوع رزین فنولیک اصلاح شده با ساختمان شیمیایی رزول است که از اتری شدن رزول با انواع الکل به دست می آید. این محصول به صورت محلول غلیظ زرد رنگ در حلال های بوتانل و زایلن در دسترس است.

کاربرد

رزین TR-801 به همراه رزین های اپوکسی آمیزه مناسبی برای پوشش سطوح، جهت افزایش مقاومت آنها در برابر گرما و مواد شیمیایی ( مانند قوطی کنسرو) ایجاد کرده و قابل مصرف است.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

شرایط نگهداری

در محل خنک نگهداری شود.

بسته بندی

رزین TR-801 در ظروف 60 کیلوگرمی پلاستیکی در دسترس است.

مراقبت و احتیاط های لازم در هنگام استفاده

هنگام حمل و نقل و استفاده از رزین TR-801 موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

  • 1- از عینک و دستکش مناسب استفاده کنید
  • 2- با استفاده از ماسک از تنفس غبار آن خودداری کنید
  • 3- در صورت تماس با پوست، با آب و صابون بخوبی شسته شود.
  • 4- محل کار از تهویه مناسب برخوردار باشد.