OK
صنعت و شیمی | Sanat va Shimi

مشخصات رزین های سری PR

ماهیت این رزین ها از نوع فنولیک ( نوولاک) و گرما سخت است. همگی به صورت پودر با دانه بندی حدود 70-60 میکرون هستند. به صورت مخلوط با ماده سخت کننده ( هگزامین) ارائه می شوند. پایداری این نوع رزین در صورت رعایت شرایط نگهداری ( دمای نسبتا سرد و بدون رطوبت) نسبتا زیاد است ( حدود 10-8 ماه).