OK
صنعت و شیمی | Sanat va Shimi

مشخصات رزین های سری SR

ماهیت این رزین ها از نوع فنولیک ( نوولاک) و گرما نرم است. همگی بصورت گرانول ( دانه عدسی) هستند و در دمای محیط قابلیت نگداری دارند.